Almanca A2

KAYNAK ALMANCA

Almanca A2

Almanca A2 Eğitimi toplamda yedi (7) hafta sürmektedir.
Hafta içi beş (5) gün ve günde dört (4) ders saatidir.
Toplamda 140 ders saati eğitim görülecektir.
Bir ders saati 40 dakikadır.
Kontenjan sayımız 10 kişi ile sınırlanmış ve sosyal mesafe kurallarına uygundur.
Yedi (7) haftalık süre içinde 24 ünite işlenecektir.
Almanca A2 Eğitimi sonunda kursiyerin geldiği nokta:
Aile bireyleri ve akrabalık bağlarını anlatan bir metni okuduğunda anlar ve kendi ailesini anlatan bir metin yazabilir.
Dinlediği bir metinde bir kişi hakkında karakter, meslek, nerede yaşadığı gibi ayrıntıları anlar.
Yeni tanıştığı birine bilindik basit konularla ilgili sorular yöneltip sohbet başlatabilir.
Kendisinin, aile bireylerinin veya arkadaşlarının dış görünüşünü uygun sıfat ve ifadeleri kullanarak betimler.
Resmini gördüğü bir kişinin karakterini tahlil ve tarif edebilir.
Duyguları tanımlayan sıfatları kullanarak kendini ifade edebilir.

Ara