Almanca A1 Aile Birleşimi

KAYNAK ALMANCA

Almanca A1 Aile Birleşimi

Almanca A1 Sınavı
    Almanya da uzun süreli oturum almak isteyen adayların katıldığı sınavdır. Aile birleşimi, eğitim ve çalışma amaçlı gitmek isteyenlerin Almanca A1 Sınavı’na girmeleri ve başarılı olmaları zorunludur.

    Sınavı düzenleyen yetkili merci Alman Kültür Merkezi yani Goethe Enstitüsü’dür.  Türkiye’de sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’de bulunmaktadır. En çok ve en sık sınav yapan merkez Ankara Goethe Enstitüsü’dür. Bu nedenle, Almanca A1 sertifikası almak isteyen adaylar, Türkiye’nin dört bir yanından Ankara’ya gelip sınava girmektedir.

Almanca A1 Sınavına kimler girmeli?

  • Evlilik yoluyla aile birleşimi talebinde bulunacaklar,

  • Almanya’da Lisans, Yüksek Lisans ya da Doktora eğitimi almak isteyenler,

  • Çalışma amaçlı Almanya’ya gitme planı yapanlar…

Almanca A1 Sınav İçeriği
Sınav 4 aşamadan oluşmaktadır.
Dinleme   (Hören)
Okuma     (Lesen)
Yazma      (Schreiben)
Konuşma (Sprechen)
Sınav, dinleme kısmıyla başlayıp, okuma, yazma ve son olarak konuşma sıralamasıyla yapılmaktadır.

1 – Dinleme (Hören)
    Toplam 15 (on beş) sorudan oluşmaktadır. Her soru tek tek dinletilmektedir. Günlük yaşamdaki konuşmalar, sesli telesekreter mesajları, telefon görüşmeleri gibi içerikler dinletilmekte ve anlama yüzdeniz ölçülmektedir. Cevaplar 3 seçenekten oluşmakta ve A – B – C şıklarından doğru kabul ettiğinizi sınav kağıdınıza işaretlemeniz gerekmektedir.

    Bu bölümde bütün soruları doğru yapmanız halinde 15 puan almaktasınız. Bu puan katsayı olarak belirlenen 1,66 rakamı ile ile çarpılarak tavan puanınız belirlenmektedir.

Örnek verecek olursak, “Dinleme” bölümünden 13 doğru yaptınız. Bunu 1,66 ile çarptığınızda, (13 x 1,66= 21,58) 21,58 rakamına ulaşırsınız. Bu, sizin Almanca A1 Sınavı’nın Dinleme bölümünde aldığınız puanı gösterir.

2- Okuma (Lesen)
    Bu bölümde de soru adeti aynı. Toplam 15 (on beş) adet okuma metni ile karşılaşacaksınız. Bu kısımda bilgilendirme ilanları, notlar, gazete ilanları gibi kısa metinleri okuyacaksınız. Dinleme bölümünden farkı, cevap seçeneklerinin ikiye inmesi…

    Okuduğunuz metinleri doğru ya da yanlış yani sorusuna göre A veya B şıklarından birini işaretlemeniz gerekmektedir. Bir önceki bölümde olduğu gibi her doğru cevap 1,66 katsayısıyla çarpılarak aldığınız puan hesaplanmaktadır.

3 – Yazma (Schreiben)

    Herkesin, “Mektup” dediği ve korktuğu bölüm olarak da bilinir. İki aşamadan oluşmaktadır:

1. Aşama
    Form Doldurma: Sizlere kısa metinler verilecek.  Metinde, herhangi bir kişiyle ilgili örneğin seyahat planı gibi özel bilgiler bulunacak. Sizden beklenen, metin içinde geçen soruları cevaplamanız ve boşlukları doldurmanız. Bu şekilde toplam 5 soru bulunmaktadır.

2.Aşama
    Mektup Yazma: Sizlere bir konu metni verilir ve metinde yer alan bilgileri kullanarak bir cevap yazmanız istenir. Yazacağınız cevap konuyla alakalı olmalı ve 30 kelimenin üzerinde yazmaya özen gösterilmelidir.

    Konuyla ilgili üç soru sorulmaktadır. Bu sorulara da cevap vermeniz gerekmektedir. Verilen metni tam yazmanız halinde toplam 10 puan alırsınız. Formlardaki soruları da tam cevaplamanız halinde 5 puan ile ödüllendirilirsiniz. Yani toplam 15 puan alma şansınız var. 1,66 katsayısıyla çarpma ve puana ulaşma işlemi burada da geçerli.

    Bu kısım tamamlandıktan sonra sınav kağıtları toplanır ve konuşma bölümü için hazırlanmanız gerekmektedir.

4 – Konuşma (Sprechen)
    Konuşma bölümü dört kişilik gruplar halinde yapılmaktadır. Adaylar çoğunlukla soyadlarının alfabetik sırasına göre sınava alınıyor. Çok az olmakla birlikte alfabetik sıraya bakılmadan, karışık bir şekilde sınava alındığı da görülmüştür.

    Konuşma bölümünde öncelikle Almanca olarak kendinizi tanıtmanız istenir. Daha sonra seviyenize uygun 2 ya da 3 soru yöneltilir ve cevaplamanız beklenir. Bunların ardından kartlı aşamaya geçilir. Her aday, bir tomar kartın içinden 4 adetini rastgele seçer. Her aday kendi çektiği karttaki soruyu yanındaki diğer adaya yöneltir. Böylece aynı anda sınava alınan 4 aday, rastgele seçtikleri karttaki soruları birbirlerine sormuş ve yanlarındaki diğer adayın sorduğu 4 soruyu cevaplamış olur. (Siz ya da diğer adaylardan birisinin aksadığı yerde sınav görevlileri devreye giriş soruyu yöneltmektedir.) Bu bölüm de geçilince Almanca A1 Sınavı sona erer.

    Kurs boyunca birlikte olduğunuz Kaynak Almanca görevlileri sizi sınav bitiminde de bekliyor olacak. Sınavın nasıl geçtiği, neleri yapıp neleri yapamadığınız konusunda ilk görüş alışverişini sıcağı sıcağına yapacaksınız.

Sınav Sonuçları
    Sınav sonuçları 2 iş günü içinde Goethe Enstitüsü’nün internet sayfasında yayınlanmaktadır. Sınav için verilen numarayla siteye girip kendi sonucunuzu görebilirsiniz.

    A1 sertifikası genellikle 4 t iş günü içinde kargoya verilerek adresinize gönderilmektedir. Arzu edenler Goethe Enstitüsü Ankara ofisine giderek (Önceden bu tercihte bulunmak şartıyla) elden de alabilirler.

Ara